Portfolio Category: Ambulancezorg Nederland

AZN Arbocatalogus 2023
aug 01, 2023
AZN Arbo

AZN Arbo 2023 Medewerkers in de ambulancezorg kunnen in aanraking komen met diverse risico’s tijdens de uitoefening van hun vak. Welke risico’s dit zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan, vind je in dit document. Onderwerpen als fysieke belasting, veiligheid, werkdruk, of omgaan met traumatische ervaringen worden uitgebreid besproken. Dit document is opgesteld in opdracht […]

Continue Reading

AZN PAM def
jan 22, 2021
Flyer PAM

FLYER A4 PAM Periodieke Arbeidgezondheidskundige Monitor in opdracht van Ambulancezorg Nederland. Ambulancezorg Nederland | Zwolle

Continue Reading

Poster AZN Navigeer je eigen loopbaanroute
aug 09, 2018
Poster – Loopbaanroute

Poster | Navigeer je eigen loopbaanroute Om medewerkers van de ambulancezorg van 45+ uit te dagen om deel te nemen aan een ontwikkeladvies. Via de werkgever, de vakbond of via de website van het ministerie van SZW. Ambulancezorg Nederland | Zwolle

Continue Reading

sep 27, 2017
Agressie en geweld

Agressie en geweld | 5 inspirerende voorbeelden A4 ontwerp | In deze folder vertellen vijf RAV’s over de aanpak die zij hebben ontwikkeld om agressie en geweld terug te dringen. Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) ontwikkelen regionaal beleid op het gebied van agressie en geweld tegen ambulancehulpverleners. RAV’s zijn zeer actief daar waar het gaat om de […]

Continue Reading

sep 13, 2017
Arbocatalogus

Arbocatalogus Voor print en digitaal gebruik, 52 pagina’s in f.c. Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg en behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV’s en hun professionals en bewaakt AZN het imago van […]

Continue Reading

AZN duurzame inzetbaarheid
apr 25, 2017
Congres

Congres | Stippel de route uit naar duurzame inzetbaarheid Congres-boekje en (digitaal verstuurd) programma met diverse sprekers en workshops. Ambulancezorg Nederland | Zwolle

Continue Reading

NVZ AZN
apr 25, 2017
Diverse uitgaves

NVZ | UBK | C2000 | in Serie Nota Verantwoorde Zorg | Uniform Begrippenkader | Handboek C2000 Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg en behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV’s en hun […]

Continue Reading

apr 25, 2017
Landelijk Protocol Ambulancezorg

LPA Landelijk Protocol Ambulancezorg biedt ondersteuning aan ambulanceprofessionals bij het nemen van beslissingen over passende zorg voor een individuele patiënt in een specifieke situatie. Ambulancezorg Nederland | Zwolle

Continue Reading

AZN product en proces
apr 19, 2017
Vouwfolder ‘product en proces’

Vouwfolder A6 | ‘Product en proces’ ambulancezorg Ambulancezorg Nederland | Zwolle

Continue Reading

AZN tas shopper
apr 19, 2017
Papieren draagtas

Papieren draagtas (papier|glans) Stevige papieren draagtas met infographic/illustratie | Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg en behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV’s en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de […]

Continue Reading