About the project
Agressie en geweld | 5 inspirerende voorbeelden

A4 ontwerp | In deze folder vertellen vijf RAV’s over de aanpak die zij hebben ontwikkeld om agressie en geweld terug te dringen.

Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) ontwikkelen regionaal beleid op het gebied van agressie en geweld tegen ambulancehulpverleners. RAV’s zijn zeer actief daar waar het gaat om de preventie van agressie en geweld. Zo maken RAV’s hierover afspraken in de eigen regio, treffen ze diverse maatregelen en zijn al veel hulpmiddelen ontwikkeld om agressie en geweld tegen ambulancehulpverleners terug te dringen.

Ambulancezorg Nederland vindt het belangrijk dat RAV’s van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Dit was het vertrekpunt voor de ontwikkeling van de folder ‘Omgaan met agressie en geweld in de ambulancesector’.

Ambulancezorg Nederland | Zwolle