About the project
NVZ | UBK | C2000 | in Serie

Nota Verantwoorde Zorg | Uniform Begrippenkader | Handboek C2000

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg en behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV’s en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector.

Ambulancezorg Nederland | Zwolle