About the project
AZN Arbo 2023

Medewerkers in de ambulancezorg kunnen in aanraking komen met diverse risico’s tijdens de uitoefening van hun vak. Welke risico’s dit zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan, vind je in dit document. Onderwerpen als fysieke belasting, veiligheid, werkdruk, of omgaan met traumatische ervaringen worden uitgebreid besproken.

Dit document is opgesteld in opdracht van:

• CNV Zorg & Welzijn;

• FNV Zorg & Welzijn;

• Ambulancezorg Nederland (AZN).