About the project
Thoughts (vorige editie)

Een eigenzinnig project wat buiten de reguliere, door de UK aangestuurde, templates valt. Een mooie marketing-tool voor WTW Netherlands waarin zij zichzelf profileren en hun eigen klanten dmv een interview aan het woord kunnen laten.

Thoughts verschijnt 3 – 4 x per jaar.

Thoughts heeft in 2016 een restyling ondergaan in lijn van de huidige huisstijl. Verderop ziet u de voorbeelden van de nieuwste jaargang.

Willis Towers Watson | Amstelveen