About the project
Communicatieprijs PBM – Eerste hulp bij pensioen van je medewerkers

Commissie: “Deze zeer laagdrempelige wegwijzer stelt de filiaalmanager/HR-medewerker in staat om vanuit de eigen reguliere taken op personeelsgebied ‘pensioen’ bespreekbaar te maken, zonder dat daar specifieke pensioenkennis voor nodig is.”

De probleemstelling voor het fonds was tweeledig: weinig waardering onder de medewerkers voor de uitstekende arbeidsvoorwaarde pensioen en onvoldoende basis bij de deelnemers om de eigen verantwoordelijkheid rond pensioen te kunnen invullen. In de communicatiestrategie is gekozen voor het actief ‘brengen’ van de relevante pensioenboodschappen via het lijnmanagement en de HR-discipline. De knelpunten daarbij laten zich raden: zeer beperkte kennis over pensioen bij de filiaalmanagers en HR-discipline, die bovendien beperkt in omvang is. Het pensioenfonds stapte niet in de valkuil van nog meer informatie, maar ontwikkelde een uniek instrument ‘Eerste Hulp Bij Pensioen van je medewerker’, kortweg EHBP.

Coop Pensioenfonds